Amber Broker - apdrošināšanas pakalpojumi

Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumus, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, klienta vārdā un interesēs sniedz apdrošināšanas brokeru sabiedrība:

SIA "AMBER BROKER BALTIC"
Reģ.nr.  50103308191
Adrese: Tērbatas iela 33/35-5, Rīga, LV1011

Tālr. +371 67847736
E-pasts: info@amberbroker.lv

Banka: AS "SEB banka"
konts : LV44UNLA0050015942397
Banka: AS "Swedbanka"
konts: LV76HABA0551029815479