AMBER BROKER piedāvā

  • Balstoties uz Jūsu vajadzībām, izstrādāsim priekšlikumus Jūsu risku samazināšanai un optimālas apdrošināšanas programmas izveidei.
  • Apkoposim apdrošināšanas piedāvājumus no visām Latvijas apdrošināšanas sabiedrībām, atbilstoši Jūsu izvēlētajai apdrošināšanas programmai.
  • Veiksim piedāvājumu analīzi, atbilstoši Jūsu uzstādītajām prasībām.
  • Operatīvi sagatavosim apdrošināšanas līgumus: Jūsu vārdā aizpildīsim riska izvērtējuma veidlapas un izgatavosim polises.
  • Piegādāsim apdrošināšanas līgumus – polises Jums Jūsu norādītajā vietā un laikā.
  • Administrēsim maksājumus Jūsu noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem, piemērojot maksimāli elastīgu pieeju.
  • Pēc Jūsu pieprasījuma veiksim izmaiņas jau noslēgtajos apdrošināšanas līgumos.
  • Palīdzēsim, notiekot apdrošināšanas gadījumam, un konsultēsim ātrai atlīdzību izmaksu saņemšanai.
  • Sekosim līdz visu Jūsu spēkā esošo apdrošināšanas līgumu termiņiem un jaunu apdrošināšanas līgumu noslēgšanas nepieciešamībai.